Àrea de conservació i Rehabilitació de la secció censal núm. 617 (ACR-2).

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per Diligencia de Secretaria en data 23-02-2017 per no haver-se presentat cap al·legació.

Àmbit: illes situades dins la secció censal núm. 617.

Objecte: Definir un Àrea de Conservació i Rehabilitació de la secció censal 617.

 

Dates de l'expedient:

Data aprovació definitiva:           

  • 23-02-2017 per Diligencia de Secretaria.

Publicacions aprovació definitiva:

  • web municipal: 28-02-2017

Documentació de l'expedient: