Modificació puntual de la normativa del Pla parcial del polígon del Bosc Llarg i les Canyes.

codi Municipal: PU-208/MPP

Codi consulta RPUC:  2018 / 067311 / M.

DATA APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 03/05/2019 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona.
  • Data publicació DOGC:  28/05/2019.
  • Data publicació Web municipal: 10/05/2019.
 DOCUMENTACIÓ: