PU-197 - 2ª modificació puntual del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona el 8 de juliol de 2016.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7204 el 13/09/2016.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2016 / 061370 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria i normativa.

Plànols.

Annexes.