PU-156 - Modificació puntual del PE del Parc dels Pins

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13 de Novembre de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5316 el 11/02/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 032622 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.