PU-125 - Modificació puntual del PE dels barris del sector Singuerlín al carrer Garcilaso de la Vega, 33 a 43.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 2 de març de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4657 el 19/06/2006.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 020801 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.