PU-124 - Modificació del Pla Especial regulador d'establiments de pública concurrència (PEREPC)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 16 de Novembre de 2005.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4671 el 07/07/2006.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 020063 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.