PU-121 - Modificació puntual del PERI del barri dels Safaretjos en l'àmbit de la UA del carrer de Sant Joan.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 20 d'octubre de 2005.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4562 el 31/01/2006.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 017954 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.