PU-120 - Modificació del PERI de l'illa conformada pels carrers del Pare Benet, Sant Jeroni, Rosari i Ciutadella.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 15 de juny de 2005.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4476 el 26/09/2005.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 016081 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.