PU-118 - Pla Especial de reordenació de volums de l'av. de la Pallaresa. 10-24, carrer Baró, 31-33 i carrer de la Mare de Deu dels Angels, 32-44.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 18 de maig de 2005.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4456 el 26/08/2005.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 016844 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.