PU-081/PE - Pla Especial de Protecció i millra del sector sud de la Serralada de Marina.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 16 d'abril de 2002.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5016 el 26/11/2007.

Publicat a la web municipal el 27/11/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2001 / 001857 / M.

Documentació:

Acord d'aprovació definitiva.

Memòria i normativa.

Plànol de Situació.

Plànol d'ordenació i estructura del territori - I.

Plànol d'ordenació i estructura del territori - II.

Plànol d'Àrees de gestió.

Proposta de modificació del PGM.