Modificació puntual del PGM a la Plaça Alfonso Comín.

codi Municipal: PU-207/MPG

Data Aprovació: 05/06/2018 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat.

Codi RPUC:  2017 / 065123 / M.

 

Publicacions:

Data publicació DOGC:  09/07/2018.

Data publicació Web municipal: 18/09/2018.

 

Documentació:

Acord d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.