Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Banco Sabadell SA i Sabadell Real Estate Development SL per a la concreció dels accessos rodats de les finques OP-1 i OP-2.

 

Objecte: Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Banco Sabadell SA i Sabadell Real Estate Development SL per a la concreció dels accessos rodats a les finques situades dins les zones OP-1 i OP-2, resultants de la modificació del projecte de reparcel·lació a l'àmbit de del PERI de Santa Coloma Vella II, concessió de l'ús privatiu de terrenys de titularitat municipal, cessió al municipi del domini d'una finca privada d'ús públic urbanitzada i restitució de la façana de Can Pedragosa.

Dates Aprovació del Conveni:

  •      Data Esborrany:  16/01/2018 per la Junta de Govern Local.
  •      Data Signatura:   04/04/2018
  •      Data Ratificació:  28/12/2018 per la Junta de Govern Local.

Dates Publicació:

  • DOGC: núm. 7650 de 26/06/2018.
  • Full Informatiu de l'Ajuntament: 02/02/2018.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 29/01/2018.
  • Web de l'Ajuntament: 04/03/2019.

Documentació: