Modificació puntual del PGM als sectors 2 i 3 de l'Eix Bruc.

 

Objecte: Desenvolupar l'ordenació vigent per a la definicó dels futurs usos d'habitatge públic, comercial i d'equipament així com el desenvolupament de la urbanització d'aquest entron urbà.

Àmbit: Sector 2 (passatge Sant Pasqual) i 3 (carrer Circumval·lació, 121-125) de l'Eix Bruc.

Data Aprovació inicial:

  • 25/03/2019 pel Ple de l'Ajuntament.

Data Publicació:

  • BOPB: 11/04/2019.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 04/04/2019.
  • Diari El Periódico: 11/04/2019.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Inf. Urbanística): 02/04/2019.

Exposició pública:

Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 12 D'ABRIL AL 13 DE MAIG DE 2019.


Documentació: