Modificació puntual de la Normativa del Pla Parcial del polígon del Bosc Llarg i les Canyes.

Aprovat TEXT REFÓS  pel Ple de l'Ajuntament el 25 de març de 2019.

  • Enviat l'expedient a la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Publicacions:

  • Web Ajuntament: 03/04/2019.

Documentació:

  • Acord aprovació text refós.
  • Memòria i Normativa.
  • Plànols.