Pla Especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al carrer de Cristòfor Colom, 50-52.

 

Objecte: L'objectiu del present pla és la definició dels paràmetres de l'ordenació volumètrica de l'edifici.

Àmbit: Edificació situada al carrer de Cristòfor Colom, 50-52.

Data Aprovació Provisional:

  • 27/01/2020 pel Ple de l'Ajuntament.


Documentació: