Pla Especial d'ordenació de volums de l'edificació situada al carrer de Cristòfor Colom, 50-52.

 

Objecte: L'objectiu del present pla és la definició dels paràmetres de l'ordenació volumètrica de l'edifici.

Àmbit: Edificació situada al carrer de Cristòfor Colom, 50-52.

Data Aprovació inicial:

  • 30/09/2019 pel Ple de l'Ajuntament.

Data Publicació:

  • BOPB: 16/10/2019.
  • Diari El Periódico: 11/10/2019.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 16/10/2019.
  • Web municipal de l'Ajuntament (secció Dpt. Inf. Urbanística): 10/10/2019.

Exposició pública:

Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 17 D'OCTUBRE AL 18 DE NOVEMBRE DE 2019.


Documentació: