Pla territorial sectorial d'habitatge de Catalunya.

 

Data Aprovació Inicial:

  • 07/03/2019 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat.

Data Publicació:

  • DOGC: 14/03/2019.
  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 14/03/2019. 

Perióde d'Informació pública:

45 dies hàbils des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al DOGC.

  • Es pot enviar els suggeriments i les opinions AQUÍ.

 Documentació: