Modificació del conveni urbanístic entre l'Ajuntament, el Banco de Sabadell SA i Sabadell Real Estate Development SL per tal d'adquirir la finca del carrer del pedró, 14-16

codi Municipal: CU-12

 

Objecte: Modificació del Conveni urbanístic vigent entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Banco Sabadell SA i Sabadell Real Estate Development SL, signat en data 04 d'abril de 2018, per tal d'adquirir la finca situada al carrer del Pedró, 14-16.

Data Aprovació:

  • 19/02/2019 per la Junta de Govern Local.

Data Publicació:

  • BOPB: 01/03/2019
  • E-tauler de l'Ajuntament: 22/02/2019
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 25/02/2019
  • Full informatiu de l'Ajuntament: 01/03/2019
  • Diari El Periódico: 18/03/2019
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Inf. Urbanística): 25/02/2019.

 

NOVA PUBLICACIÓ:

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local del 30 d'abril de 2019, es publica novament aquesta modificació del conveni ja que l'anterior públicació no es van fer constar els annexos al mateix.

Documentació:

Nova Exposició pública:

DEL 30 D'ABRIL DE 2019 FINS AL 30 DE MAIG DE 2019, AMBDÒS INCLOSOS.