Àrea de Conservació i Rehabilitació a l'àmbit de Mas Marí i annex Bases reguladores de pagament

codi Municipal: GU-057/AC

 

Objecte: Delimitació de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació ACR-2-Mas Marí, dintre del marc del Pla de Rehabilitació Municipal.

Dates Aprovació Inicial:

 • 26/11/2019 per la Junta de Govern Local.
 • 16/12/2019 ratificació pel Ple de l'Ajuntament.

Dates Publicació:

 • BOPB: 24/12/2019.
 • Taulell d'anuncis de l'Ajuntament: 13/12/2019.
 • Full informatiu de l'Ajuntament: 20/12/2019.
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Inf. Urbanística): 20/12/2019. 

Exposició pública:

Un mes, comptant-se el termini des del dia següent hàbil a l'última publicació obligatòria.

DEL 27 DE DESEMBRE DE 2019 A 27 DE GENER DE 2020. 

Documentació administrativa:

Documentació tècnica:

GRUP-1:

 1. Bruc, 68.
 2. Doctor Pagès, 85.
 3. Mas Marí, 65.
 4. Mas Marí, 75.
 5. Mas Marí, 79.
 6. Mas Marí, 83.
 7. Mas Marí, 91.
 8. Terrassa, 42.
 9. Valentí Escalas, 24-26.
 10. Valentí Escalas, 28.
 11. Valentí Escalas, 30.
 12. Valentí Escalas, 32.

GRUP-2:

 1. Bruc, 72.
 2. Bruc, 74.
 3. Doctor Pagès, 118.
 4. Doctor Pagès, 120.
 5. Doctor Pagès, 122.
 6. Doctor Pagès, 124.
 7. Flor i Cel, 11.
 8. Flor i Cel, 13-15.
 9. Mas Marí, 68.
 10. Mas Marí, 70.
 11. Mas Marí, 72.
 12. Mas Marí, 74.
 13. Mas Marí, 82.
 14. Mas Marí, 84.
 15. Mas Marí, 90.
 16. Mas Marí, 92.

GRUP-3:

 1. Bruc, 85.
 2. Mas Marí, 108.
 3. Mas Marí, 110.
 4. Pirineus, 73.
 5. Pirineus, 91.
 6. Pirineus, 97.

 

Annex Bases reguladores del pagament de Quotes:

Objecte: La regulació de l'ordenació, imposició i gestió del cobrament de les quotes de contribució a conseqüència de les obres a realitzar en els edificis inclosos en l'Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí (ACR-2).

Dates Aprovació Inicial:

 • 26/11/2019 per la Junta de Govern Local.
 • 16/12/2019 ratificació Ple de l'Ajuntament

Dates Publicació inicial:

 • BOPB: 13/01/2020.
 • Taulell d'anuncis de l'Ajuntament: 03/01/2020.
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Inf. Urbanística): 09/01/2020.
 • Full informatiu de l'Ajuntament: 10/01/2020.
 • El Periódico: 03/02/2020.

Exposició pública:

30 dies, comptant-se el termini des del dia següent hàbil a l'última publicació obligatòria.

DEL 04 DE FEBRER AL 16 DE MARÇ DE 2020.

Documentació: