Cartografia

Aquesta secció permet consultar plànols topogràfics i ortofotos de la ciutat així com dades cadastrals de caràcter públic d'una finca. També és pot consultar i imprimir plànols de les divisions territorials del municipi ( barris, districtes i seccions censals ).

Nota important: Cal tenir present que les consultes de topogràfics, ortofotos, hipermapa i dades cadastrals d'una finca estan supeditades a la disponibilitat dels servidors de l'Area Metropolitana de Barcelona ( AMB ), l'Institut Cartografic de Catalunya (ICC ) i l'oficina virtual del Cadastre ( CGCB ) i sempre supeditada a les limitacions d'aquest organismes.

.

OPCIONS DISPONIBLES:

Consultar topogràfics, fotografies aèries i ortoimatges de l'AMB (connecta amb la web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona).

Consultar topogràfics i ortofotos de l'ICC (connecta amb la web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya).

Consultar l'hipermapa de la Generalitat de Catalunya (connecta amb la web de la Generalitat de Catalunya).

Consultar dades cadastrals d'una finca (connecta amb la web de l'oficina virtual del Cadastre).