Àmbits de protecció

La informació relativa als edificis o àmbits amb algun tipus de protecció (arquitectònica, natural, comercial...) està continguda en aquest apartat. Trobem els tipus de protecció següents:

Protecció del Patrimoni Arquitectònic

Protecció d'Àrees Comercials

Protecció d'Infraestructures - (Metro-Carreteres-Línies Elèctriques,etc)

Protecció d'Àrees naturals (en contrucció)