Article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant

Tots els infants tenen dret al descans, l’esbarjo, al joc  i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement a la vida cultural i en les arts.

Aquí trobareu una oferta d'activitats adreçades als infants de diferents edats, en horari extraescolar i vacances.

Centre de Recursos Infantil (CRIJ) Rellotge XXI

Centre que ofereix recursos i activitats per a nens, joves i adults. Les seves activitats es poden dividir en 3 àrees:

 • Àrea infantil (casal infantil) que funciona de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores. Adreçat a infans entre 3 i 12 anys. Les activitats que es realitzen són: reforç escolar, ludoteca i tallers.
 • Àrea jove amb activitats adreçades a adolescents a partir de 12 anys.
 • Àrea comunitària

         Adreça: carrer Rellotge, 21

         Horari: de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

         Tel. 93 392 10 46              rellotgexxi@yahoo.es

Centre de Recursos Juvenils (CRJ) Mas Fonollar

Equipament municipal dedicat a la promoció juvenil de la cultura, la creació i l'associacionisme juvenil. Un espai on els joves entre 12 i 30 anys poden gaudir de les activitats que es realitzen i fer ús dels recursos i espais del centre.

    Adreça: carrer Sant Jeroni 1-3

    Horari: de 16,30 a 21 hores

    Tel. 93 385 55 01       web del Mas Fonollar      mas_fonollar@yahoo.es

Associació Infantil i Juvenil Lleure FUTURGRAMA

Adreça: C/Milà i Fontanals 16 (centre Cívic Can Mariner)
Districte:  I
Barri: Can Mariner
Telèfon: 667 38 63 98
Adreça electrònica / web: lleurefuturgrama@live.com
www.futurgrama.org

Facebook: Futurgrama Associació

Twitter:  @futurgrama         

Horaris de funcionament: Informació presencial a Can Mariner Divendres de 17 a 19:30h
Atenció tlf. Matins: 10-12 i tardes 17 -19h
Persona referent o de contacte: Mª Angeles Aranda

Grups de Treball
Infantil – adolescents – joves: Activitats adreçades entre nens/nenes de 3 anys escolaritzats fins els 17 anys, oferir un  servei integral des del qual es potenciïn les habilitats i les capacitats del participants,ajudant a descobrir els seus interessos i motivacions, i on s’afavoreixen  les relacions socials.
Famílies:  Es realitzarà una programació adreçada als tutors legals, ja siguin pares, mares, avis...
Ciutat: emmarcaria les accions, que hem dividit en festes locals on els veïns, participin i se impliquin al caliu de la vida de la ciutat, com les festes de barri i altres actes culturals i activitats lúdiques.

Grup de Joves de Singuerlín

Educació d’infants i joves en el seu temps de lleure.  Dinamització sòciocultural al barri.

Adreça: c/ Tarragona, 12
Districte: III
Telèfon: 686688361

Adreça electrònica/web: gjsinguerlin@hotmail.com 

grupdejovesdesinguerlin.blogspot.com.

www.facebook.com/GrupdeJovesdeSinguerlin

Horaris de funcionament: Tardes dies laborables de 18 h a 20 h.  Dissabte de 10 h a 12 h.

Biblioteques

Totes les biblioteques de la ciutat disposen d'una programació d'activitats adreçada als infants jen edats compreses entre 0 i 10 anys:

 • Música per nadons
 • L'hora del conte
 • Tallers
 • Jocs

*El carnet de les biblioteques és gratuït

Teatre Sagarra

És l'equipament dinamitzador de les arts escèniques.

Auditori de Can Roig i Torres

Equipament central destinat a la promoció i difusió de la música en les seves diferents disciplines.

Centres Cívics i Casals de Barri

Els centres cívics i casals de barri formen part de la xarxa d'equipaments comunitaris de Santa Coloma i tenen l'objectiu d'oferir serveis públics i culturals adreçats a tots els ciutadans, grans i petits.

Programa "Patis Oberts"

Espai de trobada i convivència on es desenvolupen activitats de temps lliure adreçades a nens entre 5 i 16 anys i les seves famílies, als patis de les escoles públiques:

 • Escola Miguel de Unamuno. Carrer Angel Guimerà (entrada per l'avinguda de la Generalitat) 
 • Escola Wagner. Carrer Wagner, 45-47
 • Escola Riera Alta. Carrer Montevideo 35

     Horaris: dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores. 

Èxit de participació als patis oberts

Des del dia 1 de febrer estàn funcionant els patis de les escoles de Wagner, Miguel de Unamuno i Riera Alta. 

La participació fins aquests moment ha estat molt bona: a l'escola Unamuno 50 nenes i nens assisteixen els dissabtes i diumenges a gaudir dels seu temps lliure fent activitats de tot tipus a l'escola Wagner, que ja funcionaba el curs passat, són prop de 30 infants passant-s'ho bé. A l'escola Riera Alta el grup de nenes i nens és més petis prop de 15, que venen acompanyats dels pares.

Destaquem la bona acceptació i participació de les famílies en aquets programa.

Activitats d'estiu

Aquí trobareu tota l'oferta d'activitats en període de vacances escolars per als infants entre 3 i 17 anys, tant casals com campus esportius.

Esplais infantils

Ofereixen als infants activitats de tot tipus:

 • Tallers
 • Jocs
 • Colònies

*Nens en edats compreses entre els 4 i els 12 anys.

Ecometròpoli

És el centre d'educació mediambiental de la nostra ciutat, un espai dedicat a compartir coneixements i a fomentar els valors de cura de la natura i de la sostenibilitat urbana. Podeu trobar:

 • Activitats
 • Parc de mobilitat sostenible i educació viària
 • Espai Joan Vicente i Castells
 • Serralada de Marina

Facebook