Salut (0-3 anys)

Article 24 del la Convenció dels Drets de l’Infant
Dret a la salut

Tots els nens i nenes tenen dret a gaudir del més alt nivell de salut. Els estats han de treballar per: reduir la mortalitat infantil, combatre les malalties i la malnutrició. Assegurar la assistència mèdica i atenció sanitària necessària a tots els infants així com l’atenció sanitària prenatal i post natal.  


Atenció sanitària

Aquí trobareu informació de la xarxa d’ambulatoris amb servei de medicina general i especialitat de pediatria que tracten els infants des que neixen fins els 14 anys.

CAP Doctor Vilaseca
Adreça: cr. Sant Carles 79     08922
Telèfon: 93 462 86 00
Correu electrònic: abs1.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Llatí
Adreça: cr. Perú 60     08921
Telèfon: 93 468 51 90
Correu electrònic: abs2.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Singuerlín
Adreça: cr. Santiago Rusiñol 64     08924
Telèfon: 93 468 58 00
Correu electrònic: abs3.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP Santa Coloma de Gramenet
Adreça: cr. Major 49         08921
Telèfon: 93 466 20 96
Correu electrònic: abs4.stacoloma.sanitat@gencat.cat  CAP Santa Rosa
Adreça: cr. de Elcano     08923
Telèfon: 93 466 57 30
Correu electrònic: strosa.stacoloma.sanitat@gencat.cat

CAP el Fondo
Adreça: avda. Mossèn Jacint Vergaguer 118     08923
Telèfon: 93 468 15 64
Correu electrònic: fondo.stacoloma.sanitat@gencat.cat

Hospital del Esperit Sant  
Adreça: avda. Mossèn Pons i Rabadà s/n          08923
Telèfon: 93 386 02 02 / 93 386 50 50
Correu electrònic: hesperitsant@hes.scs.es

Cita prèvia: 93 462 86 00

Atenció precoç


Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CEDIAP)
Aquests servei s’adreça a la població infantil de 0 a 4 anys que, en el període prenatal o en néixer, presenta algun trastorn o es troba en situació de risc de presentar-lo

Els professionals treballes de manera interdisciplinar que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitaris, social i educatiu i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social.

CEDIAP ASPANIDE
Adreça: Rambla del Fondo 21     08922
Telèfon: 93 391 15 60 / 93 391 71 90
Fax: 93 468 12 30
Correu electrònic: administracio@aspanide.org

EAP Santa Coloma
Adreça: Rambla Sant Sebastià 98-100 1er pis     08922
Telèfon: 93 468 10 70
Fax: 93 468 12 30
Correu electrònic: a8900255@xtec.cat