Article 24 de la Convenció dels Drets de l’Infant

Tots els infants tenen dret a gaudir del més alt nivell possible de salut, accés al serveis per el tractament de malalties i a la rehabilitació de la salut. Els governs adoptaran les mides necessàries per reduir la mortalitat infantil i combatre les malalties i la malnutrició en el marc de l’atenció primària de la salut.

  • Pack salut joves  És una activitat d'educació per a la salut adreçada a l'alumnat, professorat, i les mares i pares de secundària. Es realitzen amb la col·laboració de Serveis Socials. PASSIR (Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), Programa de salut i escola, ASAUPAM (Asociación de Apoyo a las Personas con problemas de Drogas), EDPAC (Educació per a l'acció crítica) i ACAB (Associació contra l'anorèxia i la bulímia)