Projecte XELA/Autisme

 
Aquests projecte és una proposta educativa de lleure i oci dirigida a infants amb una edat compresa entre els 6 i els 12 anys, amb discapacitat, prestant especial atenció als àmbits del trastorn de l’espectre autista i del retard mental. El Projecte Xela funciona en horari extraescolar, dos tardes a la setmana i un dissabte al mes. També s’ofereix un espai de suport grupal a les famílies. Les activitats es realitzaran al Centre Obert Rialles, a l’escola Sagrada Família o a l’Escola d’Educació Especial Josep Sol.
 
Informació:

Centre Obert Rialles
Obra Maristes València, 3
08924 Sta. Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 93 90