Article 23 de la Convenció dels Drets de l’Infant

Els infants mental o físicament impedits, hauran de gaudir d’una vida plena i decent en condicions que assegurin la seva dignitat, li permetin arribar a bastar-se per si mateix i facilitin la participació activa del nen o la nena a la comunitat.
ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!


*Aquí hi trobareu informació sobre la promoció de la salut infantil i prevenció de malalties.

Pack salut joves  

És una activitat d’educació per a la salut adreçada a l’alumnat, professorat, i les mares i pares de secundària. Es realitzen amb la col•laboració de Serveis Socials. PASSIR (Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), Programa de salut i escola, ASAUPAM (Asociación de Apoyo a las Personas con problemas de Drogas), EDPAC (Educació per a l’acció crítica) i ACAB (Associació contra l’anorèxia i la bulímia)

Educació sexual i afectiva

Es realitzen tallers d'educació sexual i afectiva amb especial èmfasi en joves   en general i en els que estan en una situació de risc en particular.
 
Els seus objectius són:
 

  • Fomentar una sexualitat plaent i respectuosa.
  • Evitar embarassos no desitjats.
  • Prevenir el VIH i altres infeccions de transmissió sexual.
  • Afavorir la vivència normalitzada de la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i els cossos.

*Podeu consultar les activitats a salut pública