Skip to main content

Serra i Ràfols, Josep de Calassanç

Biografia

Menorca, 1900-Barcelona, 1971. Estudià a la Universitat de Barcelona, on fou deixeble de Pere Bosch i Gimpera. El 1932 fou nomenat conservador del nou Museu d'Arqueologia de Barcelona, i es dedicà a la investigació de l'arqueologia prehistòrica, ibèrica i romana a Catalunya.

Obres publicades

  • Arqueologia

  • Poblament prehistòric de Catalunya, El - Barcelona : Barcino, 1930

Enllaços