Calle Salinas, Nuria

Biografia

Obres publicades

  • Arquitectura

  • Patrimoni urbà. El: segles XIX i XX - Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1988