Estructura organitzativa i funcionament

L’empresa municipal Gramepark, SA està formada per tres òrgans:

 • Consell d'Administració
 • Presidència
 • Gerència

El Consell d'Administració està constituït per representants dels grups municipals.

El funcionament ordinari de l’empresa es regeix per una estructura on estan presents el gerent i els responsables de departament.

 • Consell d'Administració
 • Presidència
 • Gerència
 • Departament de Serveis Corporatius
 • Departament d’Habitatge
 • Departament de Mobilitat
 • Departament Administratiu
 • Departament Tècnic

Organigrama

Estatut i Memòries

Dades Generals

Gramepark, SA es un empresa Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet constituïda l’any 1988 per a la creació i gestió d’aparcaments i habitatges públics, i altres serveis.

 • Dilluns i dijous de 8.30 a 15.00
 • Dimarts i dimecres de 8.30 a 18.00
 • Divendres de 8.30 a 14.00

 Per via telefònica al número 93 392 47 45 o via fax al 93 391 67 77.

 Per correu electrònic a l'adreça informacio@gramepark.cat

 Economia i Finances

 Contractació

 • Perfil del contractant