La Borsa d’Habitatge de Lloguer és un servei gratuït impulsat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès i la Generalitat de Catalunya i gestionada per GRAMEPARK, S.A. creada per a facilitar l’accés dels ciutadans al mercat d’habitatges de lloguer i que:

 • Li garanteix assessorament i mediació davant les incidències.
 • Tramitem, gestionem i redactem el contracte de lloguer, així com tota la documentació adscrita a l’expedient.
 • Som presents a l'habitatge el dia de la resolució del contracte per a realitzar la comprovació de l'estat del mateix.

Per llogar un habitatge es imprescindible que aporteu la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

Els arrendataris de l’habitatge compleixen els requisits establerts, sense discriminació per gènere, raça i/o cultura.

Dóna cobertura durant tota la vigència del contracte de les despeses judicials en cas de demanda de desnonament.

Aporta el contracte el document d’Avalloguer (cobrament d’un màxim de sis mesos de rendes de lloguer impagades en el cas d’instar un judici per part de l’organisme Incasol).

Pel cobrament de les deutes de renda impagades hi ha d’ haver una sentència judicial i es cobrarà des del dia que s’inicia el procediment fins el dia de la recuperació de l’ habitatge.

Una assegurança de la llar amb cobertura fins a 3.000€ pels desperfectes causats pel llogater, amb una carència de 300€ (és necessària la denúncia).

Documentació necessària per donar-se d’alta

 • DNI del/s propietari/s.
 • Escriptura de la propietat de l'habitatge.
 • Últim rebut de l'IBI.
 • Cèdula d'habitabilitat.
 • Certificat d'eficiència energètica.
 • Últim rebut de llum, aigua i gas, si s'escau.
 • Fotografies de l'habitatge.
 • Número de compte corrent.