Annexos (documentació, sol·licitud, representació legal i declaració jurada)

Annex 1 Documentació

Annex 2 Sol·licitud

Annex 3 Representació legal

Annex 4 Declaració jurada

Annexos (presentació i pressupost projecte)

Annex 5 Presentació projecte

Annex 7 Pressupost projecte

Annex (noves entitats i modificació de dades)

Annex 6 Modificació de dades per a persones jurídiques

(Apartat 07 – Hisenda – Alta/Modificació de dades de tercers per a persones jurídiques i altres tipus d'entitats diferents a les persones físiques)

Annex 6 Modificació de dades per a persones físiques

(Apartat 07 – Hisenda – Alta/Modificació de dades de tercers persones físiques)