L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet obre el seu període de sol·licitud de subvencions esportives per a l’any 2019

Informem que resta oberta la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, ampas i associacions d’aquesta ciutat per a l’any 2019, d’acord amb les bases  publicades al BOP de Barcelona.

Poden sol·licitar subvenció les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites al  Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que promoguin una finalitat pública.

La documentació haurà de ser emplenada, lliurada i registrada a les oficines de l’OIAC. El període de sol·licitud serà del dia 25 de setembre al dia 9 d’octubre. Per informació hauran de dirigir-se al Departament d’Esports, Plaça Manent, s/n. Horari de 9 a 14 hores.

Document de sol·licitud
Cliqueu per accedir al document en format .doc