Obertura de les Piscines de Can Zam

foto de piscina lúdica de Can Zam

El 9 de juliol tornen a obrir les piscines de Can Zam, amb la implementació per part de l'empresa concesionària d'un pla específica de mesures post covid-19.

L'horari de la instal·lació és de dilluns a diumenge, d'11 a 19h. La venda d'entrades es farà exclusivament a la taquilla del recinte. Aquest són els preus públics de les piscines:

 • Feiner adult: 5.90€ - Feiner reduïda: 4,25€
 • Festiu adult: 6,85€ - Festiu reduïda: 5,20€

Protocol d'accés a la piscina

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i usuàries de la piscina d'estiu de Can Zam s'estableixen les següents mesures:

 • Control de l'aforament: Aquest serà de màxim 232 persones per tal de mantenir la distància de seguretat.
 • Desinfecció dels espais: Es durà a terme un protocol especial de neteja i desinfeció que garanteix l'augment de la freqüència temporal de neteja i l'ús de productes homologats per la COVID19. Es farà un tractament especial de l'aigua dels vasos de les pisicines, amb depuració física i química.
 • Mesures de protecció: S'implanten mesures de protecció  per prevenir el contacte entre treballadors i treballadores i el públic, amb ús d'EPIS individuals. Serà obligatori l'ús de mascareta i caldrà utilitzar un calçat exclusiu dins la instal·lació que no sigui el mateix que el del carrer. Un equip de seguretat vetllarà perquè es respecti la distància social  a tot el recinte.
 • Tancament i regulació d'espais: Es limita l'ús i accés a la zona de pícnic, deixant habilitat l'espai de la terrassa bar per menjar i consumir sota mesures de seguretat.

Delimitació dels vasos d'aigua

planol de les quatre zones de la piscina recreativa

La piscina recreativa es divideix en 4 seccions amb cortxeres, per limitar els desplaçaments i garantir al màxim la seguretat de usuaris i usuàries.


Obertura de la Piscina de Torribera

Foto piscina Torribera

La piscina d’estiu Torribera obrirà al públic aquest dimecres 15 de juliol. Degut a la pandèmia de la COVID19 la direcció del complex ha de prendre unes mesures de seguretat, de control i sanitàries que la llei estableix per l'ús d'aquest tipus d'instal·lacions. Aquest any tindrem dos torns d’accés a la piscina de dilluns a diumenge .

Caldrà  reservar  entrada  mitjançant  cita  prèvia (clicar AQUÍ) i  escollir  franja  horària  d'accés,  poden  realitzar  la reserva 72 hores abans de dilluns a diumenge:

 • Torn de matí de 11.00 a 14.30h
 • Desinfecció de 14.30 a 15.30h
 • Torn de tarda de 15.30 a 19.00h

 

La mateixa persona que ha accedit al torn de matí, no podrà accedir al torn de tarda

Els preus establerts són:

 • Adults de dilluns a dissabte (torn matí o tarda)  5€
 • Menors 14 anys, jubilats i discapacitats de dilluns a dissabte  (matí o tarda) 4€
 • Adults diumenge / festius (matí o tarda) 6€
 • Menors 14 anys, jubilats i discapacitats diumenge/festius (matí o tarda) 4,75€

 

CONSIDERACIONS GENERALS

-No podran fer ús de les instal·lacions les persones que estiguin diagnosticades de Covid-19, que presentin símptomes  o  que  estiguin  en  aïllament  domiciliari.  Davant  la  sospita  de  qualsevol símptoma de Covid-19, s’hauràd’abandonar la instal·lació.

-Es  prendrà  la  temperatura  corporal  a  les  persones  que  vulguin  accedir  a  l’equipament.  Si  la temperatura és igual o superior a 37,3ºC, no es permetrà l’accés a les instal·lacions.

-No es podrà accedir al recinte amb el calçat de carrer. S’ha d’accedir amb un calçat diferent i cal guardar el de carrer dins una bossa individual.

-Seran els socorristes qui controlin les normes de convivència de l’espai.

-Respectar les distàncies marcades per la normativa: 1,5m i utilizar les vies senyalitzadesper les circulacions entrada-vestidor-piscina-vestidor-sortida.

-Tots els objectes personals (tovallola, cremes, calçat d’ús exclusiu per a piscina, motxilles, etc.) han de romandre dins el perímetre de seguretat establert, i s’ha d’evitar que la resta d’usuaris hi tinguin contacte.

-Evitar utilitzar vestidors.

MESURES

-Els usuaris i usuàries hauran d’utilitzar obligatòriament les dutxes exteriors situades a la piscina abans i després de banyar-se a la piscina.

-Els usuaris majors de 6 anys faran ús de la mascareta en el moment d’accedir a l’equipament i sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat entre persones.

-Les zones habilitades per a pícnic no es podran utilitzar.

-Fer exclusivament ús del banyador, queda prohibit banyar-se vestit, amb samarreta...

-Portar el banyador posat a l’entrar a la instal·lació per evitarl’ús dels vestidors.

NO ES PERMET:

-L’entrada a menors de 14 anys, sense la companyia d’una persona adulta.

-Anar amb sabatilles del carrer dintre del recinte i accessos de la piscina.

-Menjar a la zona de la gespa i la platja, com tampoc begudes a excepte d’aigua.

-Fumar a tot el recinte de la piscina. Si es podrà fer a la zona del xiringuito.

-Utilitzar material inflable i cap tipus de material que no sigui d’ús individual.

-Cap tipus de joc, ni activitat com saltar, empènyer i altres que puguin entorpir el normal funcionament de la piscina.

-Jugar a pilota a tot el recinte de la piscina.

-Entrar ampolles ni altres objectes de vidre al recinte de la piscina inclòs els vestidors.

-Entrar cadires, gandules i parasols o elements similars al recinte de la piscina.

-L’entrada de qualsevol animal.

-Banyar-se amb ulleres graduades i/o de sol.

-L’ús d’equips de so que no siguin individuals, és a dir, amb auriculars.