Piscines Municipals d’Estiu: Complex Esportiu de Can Zam i Complex Esportiu de Torribera

Aquests equipaments lúdics aquàtics romandran tancats fins el proper estiu

Foto piscina d'estiu de Can Zam
foto Piscina Torribera

Les piscines d’estiu són espais importants d’esbarjo i d’activitats esportives, on poden confluir un nombre significatiu de persones, entre les quals, infants i joves.

A causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia sanitària del COVID-19, l’ús i el servei en aquestes instal·lacions hauran d’adaptar-se, un altre any, a les directrius indicades pels organismes oficials per tal de controlar el virus i així frenar la seva transmissió. Per aquest motiu, el proper estiu les piscines municipals tornaran a posar en pràctica les diferents  normatives  i protocols aprovats, a tal efecte, amb l’objectiu de garantir la seguretat sanitària tant dels usuaris i usuàries com dels treballadors i treballadores.

Per garantir que les condicions de les piscines no tinguin un efecte negatiu sobre la salut, la seguretat i el benestar dels usuaris i usuàries, cal preveure i vetllar pel manteniment d’unes correctes condicions higièniques i sanitàries de les instal·lacions i de la qualitat de l’aigua, mitjançant la implementació d’un pla d’autocontrol i d’un control oficial sobre la matèria. Així mateix, la corresponsabilitat dels usuaris i usuàries de les piscines possibilitarà la minimització dels riscos.

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 entre persones és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. Una altra via de contagi és a través de les mans o els objectes o superfícies contaminats per aquestes secrecions.

A les piscines, atesa la presència de desinfectant residual a l’aigua, garantint un correcte funcionament i manteniment de la instal·lació hauria de ser suficient per inactivar el virus. El risc principal en aquest tipus d’instal·lacions no és, per tant, l’aigua dels vasos, sinó que ve donat per la confluència de persones que comparteixen un mateix espai i serveis.