Horaris i preus


Horaris instal·lacions esportives per a la temporada 2020/21 (Noves entitats)

El Departament d'Esports comunica que, davant la situació creada per la Pandèmia Covid19, per a la pròxima temporada 2020/2021 queden automàticament prorrogats els horaris de la temporada actual. Qualsevol entitat, col·lectiu o associació de nova creació pot fer la sol·licitud des del dimarts 2 de juny al divendres 12 de juny. Per a això, hauran d'emplenar la instància genèrica, el document de sol·licitud i la declaració responsable.  La sol·licitud i la seva respectiva documentació haurà de lliurar-se a l'adreça de correu electrònic: activitatsesports@gramenet.cat 

Aquesta mateixa documentació s'haurà de lliurar a l'Oficina d'Atenció i Informació de l'Ajuntament (OIAC) - Pl. Vila s/n -