Horaris i preus


Horaris instal·lacions esportives per a la temporada 2021/22

Us informem que dilluns 7 de juny, i amb data límit de presentació de documents el pròxim dijous 17 de juny, s'obre el procés de RENOVACIÓ horària d'entrenaments i activitat física en les instal·lacions esportives municipals de la propera temporada 2021/2022. La renovació ha de constar dels següents documents:

  • Instància genèrica.
  • Petició horària "Entitat Existent". o petició horària “ Nova Entitat” (Per a noves entitats)
  • Declaració Responsable.

Com sempre, la documentació ha de ser lliurada, amb cita prèvia, de forma presencial a l'OIAC o mitjançant el registre electrònic de la SEU de l'ajuntament (Per aquest últim, heu d'estar donats d'alta en IDCAT i tenir firma digital).

Respecte als horaris:

A causa de la situació sanitària actual i a la manca d'espais lliures que tenim a la ciutat, no disposem d'horaris lliures per ampliar, més enllà d'aquells horaris que ja heu tingut aquest any. Per això, només es tracta d'una RENOVACIÓ, i no d'una petició. Per això, els horaris de renovació seran exactament igual que els que finalitzen aquest pròxim 22 de juny.

A més, en aquells casos en què actualment esteu utilitzant horaris de les AMPAS o horaris ampliats, us recordo que, la temporada vinent no podreu fer-ne ús, i per tant, haureu de parlar amb el departament de forma particular per veure quines alternatives tenim. No obstant això, la sol·licitud de renovació horària s'ha de presentar igualment en el període indicat.

En el cas de les escoles:

Totes les escoles que mantinguin els seus horaris en les instal·lacions municipals, han de presentar la planificació anual dels dies de pràctica abans de començar el curs escolar, per tal de poder realitzar el càlcul dels preus públics en funció a la reserva segons l'espai i NO en funció a l'ús d'aquest.

Respecte als horaris d'estiu:

Si voleu fer entrenaments a partir del 22 de juny i fins al 23 de juliol, aquests s'han de notificar al departament abans del 17 de juny, a través d'una instància genèrica, demanant cita prèvia a la OIAC, especificant els dies i les hores que voleu mantenir els horaris. Teniu en compte, que els horaris d'entrenaments seran els mateixos que els de la temporada, ja que tenim moltes peticions de casals en aquest període. A partir del 23 de juliol i fins al 16 d'agost, les instal·lacions estaran TANCADES.

Respecte a les activitats puntuals:

Important, totes les activitats puntuals que no hagin estat formalment sol·licitades amb un mínim de 20 dies d'antelació a la data de realització de l'activitat, no es podrà garantir el seu estudi i per tant la seva autorització.

Declaració responsable

Imatge Declaració responsable 2021
Clicar imatge per descarregar document