Activitats per a la gent gran

  • Marxa Nòrdica
  • Ball en línea
  • Gimnàstica de Manteniment
  • Tai-Txi
  • Ioga

A causa de la situació que vivim per la pandèmia de la COVID-19 i amb motiu de les normes que imposen limitacions d'ús dels espais, aquest any i, de manera excepcional, l'Ajuntament es veu obligat a fer canvis respecte al funcionament habitual. Aquest curs 2020-2021 el programa d'Activitats Físiques per a la Gent Gran, adreçat a les persones de més de 60 anys, no ha començat a tots els espais previstos.

Excepcionalment, els espais on no reanudarà temporalment l'activitat de gimnàstica de la Gent Gran són els centres cívics i casals de Fondo, Can Mariner, Llatí, Riu, Oliveres i Can Franquesa. Aquesta situació pot variar en funció de com evolucioni la pandèmia i les normatives d'ús i reobertures d'aquests equipaments. L'inici del curs, només en els espais autoritzats (pavellons, marxa nòrdica i escola Primavera), va tenir lloc el passat 5 d’octubre. Per tant, cada persona ha d'iniciar el curs a la instal·lació, horari i grup del darrer any.

Des de l'Ajuntament s'ha adaptat l'activitat als protocols i normatives existents, prenent totes les mesures de seguretat necessàries per a la seva realització . A més, des del Departament d'Esports, vista l'excepcionalitat d'aquest curs es donen algunes facilitats per adaptar la pràctica a la situació. Les persones que han participat de manera regular a l'activitat durant el curs 2019-2020 renovaran la seva inscripció de forma automàtica, a menys que manifestin el contrari.  Encara que en els mesos vinents no puguin assistir a les classes, podran incorporar-se al programa en el moment que ho desitgin.

Aquest curs no s'obriran nous grups o activitats i la participació estarà limitada als i les alumnes del darrer curs. Temporalment, no hi haurà noves inscripcions ni llista d'espera fins a l'any vinent. Si per qualsevol motiu, i de forma excepcional, alguna persona o grup no pot dur a terme l'activitat o desitja una baixa temporal, automàticament se li guardarà la plaça pel curs següent. El preu del curs serà el mateix i no es passarà a cobrament fins a l'any 2021, i, d'igual manera que el curs passat, només es cobrarà per transferència bancària la part proporcional al període d'activitat realitzada.

 

Informació

Pavelló Raval
C/ Ginesta, s/n
T. 93 386 76 08
esports@gramenet.cat

Cartell d'Activitats Gent Gran