Façana edifici Servei d'Esports

Davant la pandèmia del Covid 19, l’Ajuntament ha posat en marxa una sèrie d’accions amb l’objectiu de racionalitzar i millorar l’atenció al públic i que afecten a diversos serveis com és el cas del Departament d’Esports. Per això, volem concentrar l’atenció al públic en uns horaris determinats i facilitar l’atenció amb cita prèvia


Les consultes o visites de les entitats amb el personal Tècnic del Departament, caldrà fer-ho reservant hora per correu electrònic:

  • Oficina d’Activitats esportives: Horaris, tornejos, activitats, incidències a les instal•lacions, preus públics, etc. Email:  activitatsesports@gramenet.cat
  • Oficina de Programes esportius: programes de formació, subvencions, casals esportius, convenis, curses i caminades a l’aire lliure, imatge i comunicació, etc. Email:  programesesports@gramenet.cat

Dades bàsiques

Adreça: Pl. Manent, s/n, 08921 de Santa Coloma de Gramenet.

Correu electrònic: esports@gramenet.cat

Atenció per cita prèvia esports@gramenet.cat   

Per aquesta web cliqueu aquí

 

 

  • Informació d’esdeveniments i equipaments esportius.
  • Suport a entitats esportives.
  • Organització i coordinació d’activitats esportives.

*Accediu a la carta de serveis completa