Biblioteca de recursos

En aquest espai s’hi troba una biblioteca amb recursos, manuals i documents de diferents temàtiques per consultar. És un espai permanent amb diferents documents que serveixin d’ajuda a la comunitat educativa per tal de resoldre diferents temàtiques relacionades amb l’educació. És accessible per tothom i s’hi pot trobar des de consells fins a maneres de fer o accions per ajudar a tot tipus de dubte que es pugui teni.