El Pla Educatiu Local és un instrument per generar polítiques públiques educatives en l’àmbit municipal.

Objectius:

  • Fer un diagnòstic de la realitat educativa local.
  • Definir línies d’acció a desenvolupar en els propers anys.
  • Concretar accions que cal iniciar, mantenir i reforçar.
  • Enfortir les xarxes de participació i treball en matèria de polítiques educatives.


El Pla Educatiu Local s’elabora amb la direcció tècnica de la Diputació de Barcelona juntament amb l’entitat CEPS. Projectes Socials.