Enquesta avaluació - Responsable del centre

Lädt!
1 / 3
Curs escolar
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 

DADES DEL CENTRE

Nom del centre
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 
Codi:
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 
Nom del responsable i curs:
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 

DADES DE L'ACTIVITAT

Nom de l'activitat:
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 
Data i horari de realització:
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 
Dies:
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 
Nombre d'inscrits:
Aquesta pregunta ha de ser contestada.
 
Percentatge d'assistents amb regularitat (%)
Aquesta pregunta ha de ser contestada.