Dins el Pla Educatiu  d’Entorn  s’està realitzant una activitat “Proeducar” destinada a nens i nenes de 1r i 2n d’ESO que fa poc temps han arribat a la ciutat. L’objectiu és fer reforç de les assignatures instrumentals i al mateix temps donar a conèixer la ciutat i els recursos que aquesta ofereix.

L’activitat que va començar el dia 9 de juliol i finalitzarà el 27 de juliol,  es desenvolupa en conveni amb el Departament d’Ensenyament i el suport del Ministerio de Educació  y Formación Profesional (MEFP).

L'11 de juliol, es va fer una de les visites programades a la biblioteca del Fondo: explicació sobre el funcionament de la biblioteca, com fer-se el carnet, documentació que es pot trobar i taller de preparació de fruita.

Foto d'un acte
Foto d'un activitat