Parelles lingüístiques és una activitat que reuneix alumnat catalanoparlant amb alumnat nouvingut amb la idea que aquest pugui practicar la llengua catalana fora de l’àmbit escolar. Les trobades tenen lloc un cop per setmana la biblioteca del Fondo amb la finalitat de parlar d’un tema d’actualitat amb suport de material audiovisual. D’altra banda, també es potencia la relació entre iguals i es creen complicitats entre els i les participants.