El Servei Comunitari és una metodologia d’aprenentatge que pretén potenciar l’educació en valors i el compromís cívic de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Es tracta d’un espai de reflexió i de valoració de propostes i activitats que es poden realitzar en el marc del Servei Comunitari a partir de la creació d’un grup de treball format i dinamitzat pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP) en el que participen el professorat, l’Equip d’Assessors de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC) i l’Ajuntament.