A diferència de les parelles lingüístiques, l’objectiu de les classes de llengua d’origen és consolidar els coneixements de la llengua materna (en aquest cas l’àrab) parlada en l’àmbit familiar per assegurar la bona assimilació de les altres llengües que els i les alumnes aprenen a l’escola. Aquestes classes es realitzen un cop per setmana.

D’altra banda, el professorat dedica un temps a la mediació intercultural per atendre necessitats de l’escola i de les famílies.