Des del curs 2009 – 2010, l’Ajuntament ha promogut el projecte “EDUCAT 1x1” i “EDUCAT 2.0”. Aquest va ser un projecte impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya però subvencionat per l’Ajuntament de la nostra ciutat. Desprès de 10 anys, l’Ajuntament continua subvencionant els ordinadors o les tauletes tàctils a tot l’alumnat de primer curs de l’educació secundària obligatòria (1r d’ESO).