Calendari de preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 20 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds en suport informàtic gencat.cat del 25 de maig al 5 de juny de 2020
  • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol•licitant del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020
  • Presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 18 al 25 de juny de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020, a les 11 h
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2020
  • Matrícula Alumnes preinscrits amb plaça assignada de l’1 al 10 de setembre de 2020