Skip to main content

EBM Els Pins

Imatge portes obertes Els Pins

On som i com contactar-nos 

  •  Adreça: Carrer dels Pirineus, 4
  • Telèfon: 93 386 18 70
  • Correu electrònic: ebmelspins@gramenet.cat
  • Web del centre: www.gramenet.cat/ebm

La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

A L’EBM ELS PINS, ens plantegem l’educació dels nostres infants des d’una vessant globalitzadora, potenciant el desenvolupament dels diversos aspectes que intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu. Tant a les aules com en els tres espais a l’aire lliure que disposa l’escola, l’infant trobarà diferents materials i propostes per respondre a la diversitat d’interessos, necessitats i capacitats, prioritzant aquells materials naturals i reutilitzables, com a alternativa als convencionals per tal de desenvolupar la imaginació i la descoberta.

Com ho fem?

Trets diferencials del projecte

Considerem l’infant protagonista del seu aprenentatge, des de l’escola els hi oferim diverses propostes que estimulen la seva curiositat natural, que els permeten experimentar i manipular, incentivant la recerca a través de les seves vivències en activitats, com: la panera dels tresors i el joc heurístic, les safates d’experimentació, la cura de l’hort, propostes plàstiques i artístiques... Complementant-ho amb projectes que potencien un desenvolupament integral de l’infant, com: projecte de llum i ombres, el taller del gust, les emocions i la música, la psicomotricitat i les portes obertes. 

Les nostres famílies

Què més fem amb la comunitat educativa?

La comunicació i l’intercanvi amb les famílies és considerat com a un element fonamental per comprendre l’infant. A través de diferents canals de comunicació i espais, pretenem aconseguir la major implicació i participació d’aquestes en la tasca educativa. Alguns dels espais de participació són: el taller “té o cafè” per compartir experiències i sabers amb els altres, les activitats “I tú què saps fer?” I quan l’avi era petit? que conviden a tots aquells membres de la família que ho desitgin a participar activament en diferents tallers i activitats... , així mateix, intentem construir vincles que vagin més enllà de l’escola entre les famílies i l’entorn més proper a través de diferents projectes comunitaris: Ravaleando, la Diada de la Primavera, Projecte Fils...La nostra escola en fotografies

Una imatge val més que mil paraules!

EMB2- Els Pins