Reclamació a la puntuació provisional (model de reclamació)

La família que vulgui presentar una reclamació a la llista de sol·licituds, perquè la puntuació provisional considera que no és l'adient ha de tramitar una reclamació, preferentment per correu electrònic a l’EBM sol·licitada en primera opció o també podrá presentar-la presencialment sol·licitant cita prèvia a l'EBM.

El període per presentar-la és del 2 al 8 de juny.

Cal presentar:

  • Model de reclamació emplenat.
  • Sol·licitud de preinscripció.
  • DNI de la persona que va presentar la sol·licitud i fa la reclamació.
  • Documentació que acrediti el motiu de la reclamació.

En el cas que no es pugui contactar amb l'EBM podrá adreçar-se a l'OME, per tèlefon al 93 462 40 58 per resoldre dubtes.

Els criteris no acreditats en el termini establert per a la reclamació de la puntuació provisional no es consideren a l'efecte del barem.

Les reclamacions es resolen en la comissió de garanties d’admissió.

La resposta a la família que ha presentat la reclamació s’enviarà a la directora de l’EBM, per tal que la faci arribar preferentment, per correu electrònic a la família o presencialment amb cita prèvia.