Matrícula

Confirmació de la plaça

El pare, mare, tutor/a de l'infant que hagi estat admès en una de les EBM haurà de trucar al centre per formalitzar la matrícula entre 16 i el 22 de juny. En el cas que alguna família no s'hagi posat en contacte amb el centre, la direcció  hi contactarà  per esbrinar la causa o el possible desistiment.

Si no es formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Les famílies no han de fer cap pagament per matricular al seu fill/a. Les quotes de preus a les famílies s’abonaran tots els mesos del curs escolar, de setembre 2022 a juliol de 2023.