Preus de les Escoles Bressol Municipals

Cost del servei

En el següent document es pot consultar l'ordenança que regula els preus públics per a la prestació del servei de Llars d'Infants Municipals. 

ORDENANÇA NUMERO 7