Institut Numància

Centre d'educació secundària

On som i com contactar-nos 

14.Numància

Portes Obertes Virtuals de l'Institut Numància

Coneix l’institut en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre educatiu

Un cop d'ull al nostre projecte

L’Institut Numància es caracteritza per ser un centre amb unes instal·lacions modernes, amb espais amplis i infraestructures actualitzades que permeten realitzar la tasca educativa en les millors condicions. En el nostre Projecte Educatiu ens proposem:

  • Vetllar perquè tot l’alumnat assoleixi els coneixements i les competències lingüístiques, humanístiques, científiques i tecnològiques que permetin la seva millor projecció futura.
  • Potenciar l’ús i el coneixement de les llengües estrangeres.
  • Posar a l’abast de l’alumnat tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) com a eines fonamentals en el procés d’aprenentatge (TAC).
  • Educar en la defensa i el compromís dels valors democràtics, del diàleg com a mitjà de relació i del respecte als individus.
  • Donar un gran valor a l’acció tutorial com a eix fonamental de la tasca educativa.
  • Estimular l’esperit investigador i de superació entre els joves.
  • Promoure la formació permanent i la innovació educativa entre el professorat.

A partir d’aquestes prioritats hem dissenyat una organització pedagògica que posa l’accent en l’atenció individualitzada, el desenvolupament adequat de les capacitats dels nostres alumnes i en la innovació educativa com a motor de millora i de qualitat. Actualment participem en diferents projectes d’innovació reconeguts pels Departament d’Ensenyament:

  • Xarxa de Competències Bàsiques. Projecte d’innovació que agrupa a 50 centres de Catalunya per a la implementació de metodologies d’aula innovadores (treball cooperatiu, ABP, xarxes d’aprenentatge, desenvolupament de projectes, autoavaluació i coavaluació,...) així com altres propostes pedagògiques que afavoreixin el desenvolupament competencial dels alumnes.
  • El Centre Digital. Projecte que potencia l’ús de les tecnologies digitals a l’aula i afavoreix la realització d’activitats en xarxa, així com l’ús de materials digitals creats pels propis docents del nostre centre.
  • Tractament Integral de les Llengües. Projecte d’innovació per afavorir l’assoliment de les competències lingüístiques integrant l’ensenyament del català i el castellà, així com l’ensenyament d’idiomes estrangers com l’anglès i l’alemany.

A més, impulsem altres projectes propis del centre, com: Estada lingüística a Anglaterra, Intercanvis internacionals, Mediació escolar, Setmana de la ciència, Escola de famílies, Programa salut i escola, Projecte solidari,... En tot cas, defensem i creiem en una educació pública compromesa amb el seu entorn social i, per suposat, d’alta qualita